NVKFB Voorjaarsbijeenkomst 13 april 2018 Utrecht

NVKFB Voorjaarsbijeenkomst 13 april 2018 Utrecht

Voorjaarsdag op 13 april 2018 te Utrecht

De NVKFB-voorjaarsdag zal dit jaar gehouden worden op 13 april 2018 in vergadercentrum Domstad in Utrecht. Dit keer zal voor het eerst een deel van het programma gezamenlijk gehouden worden met de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie (NVF). De lunch en de postersessies van beide verenigingen vinden tegelijkertijd plaats. We willen de leden van harte uitnodigen om elkaars posters te bekijken en kennis met elkaar te maken. In overleg met het bestuur van de NVF zullen we kijken of we dit initiatief de komende jaren zullen voortzetten en zo ja, in welke vorm dit dan zal gebeuren. We hopen u te zien in Utrecht.