EACPT Focus Meeting – University of Birmingham

EACPT Focus Meeting – University of Birmingham

Innovations in Clinical Pharmacology and Therapeutics Education

De Universiteit van Birmingham organiseert op vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2018 een EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics) Focus Meeting. Tijdens deze bijeenkomst zullen innovaties in het klinisch farmacologisch onderwijs uit heel Europa gepresenteerd worden en zal worden stilgestaan bij updates in de pedagogische theorie en het onderzoek. Er wordt gestreefd naar een veelomvattende en interessante meeting, zowel voor klinisch farmacologen in opleiding als voor hen die al langer werkzaam zijn in het veld. Daarnaast zijn ook bijdragen van studenten met een interesse in onderwijs welkom.

Het programma zal bestaan uit een scala aan presentaties, workshops en demonstraties, waarbij alle aspecten van het farmacotherapeutisch onderwijs aan bod komen. Meer informatie over het congres en een overzicht van het volledige programma kunt u hier vinden.

Het congres wordt voorafgegaan door een informele receptie op donderdag 6 september en begint op vrijdag 7 september 2018 om 10.00 uur.