Congres Stichting Arts en Organisatie

Congres Stichting Arts en Organisatie

De Zorg: Ten minste houdbaar tot…?

De zorg is continu onderhevig aan veranderingen, zoals bezuinigingen, stijgende zorgkosten en toenemende marktwerking. Maar is de huidige zorg nog wel houdbaar? Het is belangrijk ons hierbij af te vragen hoe deze veranderingen uitpakken voor de arts, maar vooral ook voor de patiënt. Dit vraagt van medische professionals meer kennis en bewustzijn over de huidige en toekomstige organisatie van de zorg.

Daarom organiseert Stichting Arts en Organisatie inmiddels haar derde congres met als thema “De Zorg: Ten minste houdbaar tot…?” Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met het KNMG district Groningen-Drenthe en het expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen. Het congres vindt plaats op vrijdagavond 22 en zaterdag 23 juni in het Noordlease Stadion van FC Groningen. Accreditatie is aangevraagd voor 9 punten (ABAN).

Gedurende het congres worden de verschillende spelers binnen ons zorgstelsel in beeld gebracht en wordt besproken hoe de huidige en toekomstige zorg er (mogelijk) uitziet. Thema’s als efficiëntie, kosten, automatisering, ondernemen en innovatie zullen belicht worden. Diverse sprekers zullen ieder vanuit hun eigen invalshoek nader ingaan op deze vraagstukken. Op zaterdag is er gelegenheid om een specifiek onderwerp tijdens masterclasses in kleiner groepsverband verder uit te diepen. Het volledige programma vindt u hier.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden voor de vrijdagavond, zaterdag, of beide dagen. Voor meer informatie, onder andere over de doelstelling van het congres en de kosten voor inschrijving, kunt u terecht op www.artsenorganisatie.nl.