NVKFB: Cursus Teach the Teacher – 21 september 2018

NVKFB: Cursus Teach the Teacher – 21 september 2018

Teaching the Teacher the 6-step

Op vrijdag 21 september 2018 organiseert de NVKFB de cursus Teaching the Teacher the 6-step in het Radboudumc te Nijmegen.

Een aantal jaren geleden is door een landelijke werkgroep het zogenaamde 6-stappenplan (‘6-step’) ontwikkeld voor gebruik tijdens farmacotherapie- en geneeskundeonderwijs. Dit stappenplan kan op vele manieren toegepast worden in het onderwijs, zowel bij het oefenen van schriftelijke patiëntencasus in colleges, als bij een systematische bespreking van een patiënt in de kliniek met coassistenten.

Invoering van de 6-step in Nederland heeft belangrijke consequenties voor het farmacotherapieonderwijs, en kan alleen een succes worden als allereerst de docenten getraind zijn in het gebruik ervan. Tijdens de cursus Teaching the Teacher the 6-step zal inhoudelijk worden toegelicht hoe het 6-step-model tot stand is gekomen en hoe het gebruikt kan worden om onderwijs te geven, en zal daarnaast tijdens meerdere workshops worden stilgestaan bij de manier waarop onderwijs gegeven kan worden op basis van de 6-step. Een uitgebreidere omschrijving van de cursus vindt u hier. Voor een gedetailleerd overzicht van het programma volgt u deze link.

De cursus is bedoeld voor iedereen die farmacotherapeutisch onderwijs geeft en vooral voor hen die dat doen in het kader van de opleiding tot klinisch farmacoloog.

Inschrijven

Als u deel wilt nemen aan deze cursus kunt u zich inschrijven tot en met 15 juli 2018. U dient bij inschrijving via dit keuzeformulier aan te geven aan welke 3 workshops u wilt deelnemen.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers.