Oratie prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Oratie prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

One-size-fits-all or one-fit-for-everyone?

Dinsdag 9 oktober 2018, om 15.45 uur precies, zal prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink, benoemd tot hoogleraar Klinische Geneesmiddelstudies en Personalized Medicine, zijn ambt aanvaarden met het uitspreken van de rede “One-size-fits-all or one-fit-for-everyone?”. U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare zitting. Deze zal plaatsvinden in het Academiegebouw, Broerstraat 5, te Groningen.

Afbeeldingsresultaat voor umcg logo