Dutch Society for Clinical Pharmacology & BiopharmacyCommissie Certificering

Prof. dr. A. de Boer (NVKFB), voorzitter
Utrecht
e-mail: Prof. dr. A. de Boer

Secretariaat
Mw. E. Triebels
149 Farmacologie-Toxicologie
Radboud universitair medisch centrum
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel: ++31-24-3613691
Fax: ++31-24-3614214
e-mail: Mevr.E.M.C.Triebels

Procedure

  • Alle aanmeldingen dienen digitaal te worden ingediend bij de secretaris van Commissie Certificering 2
  • Publicaties etc. uitsluitend als de desbetreffende referentie/link (geen volledige publicaties)
  • Besluitvorming vindt in eerste instantie plaats in een vergadering van CF2
  • Het conceptbesluit wordt vervolgens ter accordering voorgelegd aan het Bestuur van de NVKFB
  • Het Bestuur van de NVKFB beoordeelt de voordrachten 2 x per jaar in de reguliere bestuursvergaderingen

Documenten en Formulieren

Aanmeldingsformulier aantekening klinische farmacologie voor ziekenhuisapothekers
Aanvraag tot erkenning als Opleidingsafdeling
Formulier aanvraag beoordeling herregistratie
Procedure Aanmelding voor opleiding tot klinisch farmacoloog certificering 2
Herregistratie-eisen