Dutch Society for Clinical Pharmacology & Biopharmacy



NVKFB-Proefschriftenprijs

Prof. dr. J. Burggraaf, voorzitter
Leiden
Prof. dr. C. Knibbe, secretaris
Nieuwegein

dr. R. P. Koopmans
Maastricht
Prof. dr. A. Dupont
Brussel

Prof. dr. D. Touw
Groningen

 

Reglement


Het bestuur van de NVKFB stelt jaarlijks een prijs van € 1000,-- beschikbaar als erkenning van de uitstekende wetenschappelijke kwaliteit van een recent verschenen proefschrift dat een klinisch farmacologisch of biofarmaceutisch onderzoek beschrijft. Aan de verlening van de prijs door het bestuur van de NVKFB is een reglement verbonden. Dit reglement luidt als volgt:
 • De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan een gepromoveerde academicus op grond van de zeer goede kwaliteit van het door hem of haar geschreven proefschrift.
 • De termijn tussen het verlenen van de prijs en de datum van de promotie mag uiterlijk 3 jaar bedragen.
 • Het proefschrift dient een klinisch-farmacologisch of een biofarmaceutisch onderzoek te beschrijven.
 • De promotie heeft plaatsgevonden aan een universiteit in het Nederlandse taalgebied.
 • De voordracht van kandidaten voor het ontvangen van de prijs wordt gedaan door leden van de vereniging of door de kandidaat zelf, door het inzenden van 5 exemplaren van het proefschrift aan de secretaris van het bestuur van de NVKFB.
 • Vier leden van de vereniging vormen de beoordelingscommissie voor de selectie van de kandidaat die de prijs zal ontvangen.
 • De beoordelingscommissie wordt ieder jaar geformeerd door de voorzitter van de vereniging. De voorzitter maakt zelf geen deel uit van de beoordelingscommissie.
 • De beoordelingscommissie wordt voorgezeten door de vice-voorzitter van het bestuur van de NVKFB. De voordracht van de beoordelingscommissie is bindend.
 • De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de vereniging tijdens de najaarsvergadering.
 • De prijswinnaar zal – indien mogelijk – na het ontvangen van de prijs een voordracht houden over de inhoud van zijn proefschrift.
 • In de regel zal de prijs ieder jaar worden uitgereikt. In bijzondere gevallen kan de beoordelingscommissie besluiten om geen enkele kandidaat te selecteren of om in één jaar twee kandidaten gelijktijdig voor de prijs voor te dragen.