Dutch Society for Clinical Pharmacology & Biopharmacy

Ereleden


Onderstaande leden zijn benoemd tot erelid, vanwege hun grote verdiensten voor de NVKFB

Prof. Dr. J. Schellens

Prof. Dr F.W.H.M. Merkus

Prof. Dr. Th. Thien

Prof. dr. L. van Bortel