Dutch Society for Clinical Pharmacology & Biopharmacy

Full Members


De NVKFB heeft benoemd tot Full Member (lid voor het leven) onderstaande leden, om hiermee te benadrukken hun belangrijke verdiensten voor de ontwikkeling van de klinische farmacologie in Nederland en voor het handhaven van het niveau van de klinische farmacologie.

Prof. Dr F.W.H.M. Merkus
fm 1993, erelid
Prof. Dr D.D. Breimer
fm 1993

Prof. Dr A.F. Cohen
fm 1993
Prof. Dr M. Danhof
fm 1998

Prof. Dr J.H. Kingma
fm 2000
Prof. Dr J.H.G. Jonkman
fm 1993

Prof. Dr A.J. Porsius
fm 1993
Prof. Dr K.H. Rahn
fm 1993

Prof.Dr J.M.A. Sitsen
fm 1993
prof. dr. Theo de Vries
fm 2015