Dutch Society for Clinical Pharmacology & Biopharmacy

Historie

In de 70-er en 80-er jaren vinden tweemaal per jaar wetenschappelijke bijeenkomsten plaats gewijd aan klinisch farmacologisch onderzoek en bestemd voor internisten, ziekenhuisapothekers en andere geinteresseerden. Meestal in Utrecht, maar soms ook op andere locaties in Nederland en soms zelfs in België.
Er worden korte voordrachten gehouden, waarvan de samenvattingen, oorspronkelijk alleen in de Nederlandse taal, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde worden gepubliceerd, maar in de 80-er jaren ook in het Engels als abstracts in de Scientific Edition van het Pharmaceutisch Weekblad.

In 1979 wordt de vereniging officieel opgericht. Prof. Frank Gribnau is in die tijd de grote motor achter de Vereniging. Hij is vele jaren voorzitter en hij zorgt ervoor dat het secretariaat vanaf het midden jaren tachtig als vaste standplaats Nijmegen krijgt.
In 1986 volgt Prof. Frans Merkus hem op als voorzitter en samen met Prof. Theo Thien (Nijmegen) als secretaris worden initiatieven ontwikkeld om de aantekening ”klinische farmacologie” en de opleiding tot klinisch farmacoloog mogelijk te maken voor internisten, ziekenhuisapothekers en voor anderen met een biomedische opleiding.
Het zijn spannende tijden, want niet iedereen is enthousiast voor het idee dat in de klinische farmacologie verschillende disciplines een belangrijke rol kunnen spelen. Maar het bestuur slaagt in zijn opzet: velen werken mee aan het opstellen van de criteria voor de aantekening en de eisen voor de opleiding tot klinisch farmacoloog worden geformuleerd.

In het begin van de 90-er jaren start de vereniging met de certificering van de leden en de visitering van de opleidingsplaatsen. Theo Thien wordt voorzitter en Frans Merkus vice-voorzitter. Het aantal in de klinische farmacologie actieve leden stijgt sterk, het aantal opleidingsplaatsen neemt toe. In 1996 worden de gewijzigde statuten opnieuw notarieel vastgelegd. De jaarlijkse Proefschriftprijs gaat van start. Als vanaf 1998 de abstracts van de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de vereniging in de Brit J. Clin. Pharmacology worden gepubliceerd, leidt dit tot bijna een verdubbeling van het aantal wetenschappelijke bijdragen en blijkt dat de vereniging aan een opmerkelijke groeiperiode is begonnen.

Voor hun belangrijke bijdrage bij de organisatie en het bestuur van de vereniging en voor hun grote inspanningen voor de klinische farmacologie in de voorbije 25 jaren, die mede leidden tot de huidige bloei van de vereniging is het erelidmaatschap verleend aan Prof. Frank Gribnau en Prof. Theo Thien, beide uit Nijmegen, en aan Prof. Frans Merkus uit Leiden.