Wetenschappelijke Verenigingen

NVKC: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
IATDMCT: International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Toxicology
FMWV: Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen
NVZA: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
ESCP: European Society of Clinical Pharmacy
FIGON: Federatie voor Innovatief Geneesmiddel Onderzoek Nederland
ARTERY: Association for Research into Arterial Structure and Physiology
IFAPP: International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians
ISOP: International Society of Pharmacovigilance
ISPE: International Society for Pharmacoepidemiology
ISPOR: International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research
IUPHAR: International Union of Basic and Clinical Pharmacology
ASCPT: American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics


Instellingen/Overheden

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
De Gezondheidsraad
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
World Health Organization
FDA


Kinetiek/dynamiek

Laboratory of Applied Pharmacokinetics
Population Approach group Europe
Cyt P450 Drug Interactions


Epidemilogie/economics

The World-Wide Web Virtual Library: Epidemiology
Cochrane Collaboration
Dutch Cochrane Centre
Lareb


Toxicologie

Behandelrichtlijnen Toxicologie (NVZA - NVKFB-NVIC)
National Pesticide Information Centre
National Institute on Drug Abuse
Material Safety Data Sheets
TOXNET Web Search
IUTOX


Clinical Trial Registers

Nederlands Trial Register (NTR)
ClinicalTrials.gov
CenterWatch Clinical Trials
First Clinical Research
Current Controlled Trials


Onderwijs

NIH Clinical Research Training
SCRIBD - Pharmacokinetics
Boston University School of Medicine - Problem Sets


Tijdschriften/Handboeken/Databases

Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
British Journal of Clinical Pharmacology
BMC Clinical Pharmacology (journal)
Enzym Structures Database
Kompassen
ACP Clinical Practice Guidelines
CBO richtlijnen
Geneesmiddelenbulletin
Oncoline Richtlijnen Oncologische Zorg