NVKFBGraag meld ik u bij dezen dat u wederom kunt meedingen naar de jaarlijkse NVKFB TOP-Publicatie Prijs van EURO 500,--
Deze prijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste (Nederlands- of Engelstalige) klinisch farmacologische publicatie van een lid van de NVKFB. Het bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een ‘educational grant’.
Voor het reglement van de NVKFB TOP-Publicatie Prijs verwijs ik u naar onze website: TOP Publicatie Commissie
U kunt meedingen naar de prijs door een PDF-file van de betreffende publicatie (uit het kalenderjaar 2015) te zenden aan e-mail: Mevr.E.M.C.Triebels De deadline voor de ronde van 2016 is 1 oktober 2016.


NVKFBHet IATDMCT congres zal van 24-27 september 2017 in Kyoto worden gehouden. De website is al open. Zie: IATDMCT2017 Al vanaf 1 oktober 2016 kunnen abstracts worden ingestuurd, en dat is het na de zomer al snel


NVKFBDe NVKFB mededelingendag 2017 zal op vrijdag 7 april worden gehouden in Nijmegen.


NVKFBOp 27 september wordt in Nijmegen (CWZ) een avondsymposium georganiseerd onder de aansprekende titel ‘Antistolling, kunt u het nog bijhouden?’. Het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF) is de initiatiefnemer. Zie ook: Programma


NVKFBOp 20 september 2016 wordt in Den Bosch bij het Lareb een onderwijsdag georganiseerd voor klinisch farmacologen in opleiding. Tijdens deze dag maakt u kennis met de verschillende aspecten van de werkzaamheden van Bijwerkingencentrum Lareb waaronder de routing van meldingen van bijwerkingen, het komen tot signalen en de Teratologie Informatie Service. Het tweede gedeelte van de dag wordt besteed aan casuďstiekbespreking waarvoor u tot twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst een eigen casus kunt opsturen die deze dag wordt besproken. U kunt zich aanmelden voor deze stagedag, waarvoor maximaal 12 plaatsen beschikbaar zijn tot 1 september 2016 door een mail te sturen aan info@lareb.nl o.v.v. stagedag klinisch farmacologen.


NVKFBDoor groot enthousiasme en grote inzet van dr. Kees Kramers (Nijmegen) en collega's is de unieke cursus ‘Teach the Teacher’ tot stand gekomen. Deze cursus wordt gegeven op 16 september 2016 en is een belangrijke aanvulling op bestaand cursusmateriaal en is in de ogen van het bestuur van de NVKFB onontbeerlijk voor iedere opleider en iedereen die in opleiding is in ons aandachtsgebied. Het bestuur beveelt deze cursus dan ook van harte aan en gaat ervan uit dat u degenen die bij u in opleiding zijn tot klinisch farmacoloog zal stimuleren om zich in te schrijven.
Voor de cursus ‘Teach the Teacher’ is accreditatie toegekend door de NIV en de NVZA; zie ook Programma


NVKFB