Bij- en Nascholing

Home / Opleidingscentra / Bij- en Nascholing
Bij- en nascholing via FIGON-website

Op de website van FIGON vindt u de FIGON Course Catalogue; een overzicht van cursussen op locatie die binnenkort georganiseerd worden en een aantal online cursussen die op verschillende momenten te volgen zijn.

Symposia en cursussen interessant voor Klinisch Farmacologen (in opleiding)

Jaarlijks organiseert het UMCG in mei een driedaagse cursus waar de grondbeginselen van populatie farmacokinetische (PK) en -farmacodynamische (PD) modellen worden behandeld. In de cursus zijn hands-on voorbeelden van nonlinear mixed effects modellen geïncorporeerd die relevant zijn in medicijn ontwikkeling. Meer informatie is verkrijgbaar via nonmem@kff.umcg.nl. Aanmelden kan via dit formulier.

Every year in May, the UMCG organizes a three-day course on the basic principles of population approach nonlinear mixed effects modelling in pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) evaluation of drugs. This includes hands-on examples of PK and PK/PD modelling and simulation relevant to drug development. For more information, please contact nonmem@kff.umcg.nl. The registration form can be found here

 

Opleidingsactiviteiten voor Klinisch Farmacologen in opleiding

Monografie updaten voor www.toxicologie.org

Al meer dan 10 jaar wordt door een Expertgroep Toxicologie vanuit de NVKFB, NVZA, NVIC (Nederlandse vereniging voor Intensive Care) en NVIC (Nationaal vergiftigingen informatie centrum) de site ww.toxicologie.org ontwikkeld, geupdate en in de lucht gehouden.

Mensen die in opleiding zijn tot Klinisch Farmacoloog kunnen als onderdeel van hun opleiding een monografie ontwikkelen of updaten in samenwerking met een lid van de Expertgroep.  Verdieping in een specifiek (genees)middel en opstellen van een gedegen advies met afwegen beschikbare literatuur, pathofysiologisch mechanisme en praktische haalbaarheid biedt vele leermomenten voor klinisch farmacologen i.o.. Deze activiteit kan meegenomen worden in het portfolio van de opleiding tot klinisch farmacoloog en vanuit de expertgroep zal er ook een KPB veroordeling op de activiteit gedaan worden.

Mocht u een monografie willen updaten of ontwikkelen als onderdeel van uw opleiding tot Klinisch farmacoloog, neem dan contact op met Frank Jansman (f.jansman@dz.nl) voorzitter van de expertgroep, of Kees Kramers (kees.kramers@radboudumc.nl) vicevoorzitter van de expertgroep.

 

Congressen

(Klinisch) farmacologische congressen, die zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Internisten Vereniging voor de herregistratie van internisten (cf 1) en door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers voor de herregistratie van ziekenhuisapothekers (cf 2)