Dutch Society for Clinical Pharmacology & BiopharmacyOok studenten kunnen lid worden van de Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie en Biofarmacie.


aanmeldingsformulier NVKFB voor studenten


aanmelden bij:
Mw. E. Triebels
149 Farmacologie-Toxicologie
Radboud universitair medisch centrum
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel: ++31-24-3613691
Fax: ++31-24-3614214
e-mail: Mevr.E.M.C.Triebels>