Handleiding Vaccinatie bij Chronische Inflammatoire Aandoeningen

Handleiding Vaccinatie bij Chronische Inflammatoire Aandoeningen

Landelijke adviezen voor vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen – Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding

Het aantal patiënten dat immunosuppressiva gebruikt is groeiende. Er is een verhoogde gevoeligheid voor infecties bij deze groep. Vaccinatie kan het infectierisico doen afnemen.

Er zijn programma’s voor influenzavaccinatie (voor ouderen en risicogroepen) en binnenkort voor pneumokokkenvaccinatie (voor ouderen). Maar er is daarnaast individuele protectie mogelijk (bijvoorbeeld bij reizigers of tegen herpes zoster) en er komen in de toekomst meer vaccins. Meer aandacht voor infectiepreventie door middel van vaccinatie en het optimale gebruik daarvan is nodig. Regionaal waren en zijn er diverse protocollen, maar er was behoefte aan breed gedragen nationale aanbevelingen voor vaccinatie voorafgaand aan en tijdens immuunsuppressie.

Daarom is in samenwerking met verschillende beroepsgroepen een Handleiding opgesteld over vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen.

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM heeft het voortouw genomen om met de beroepsgroepen overeenstemming te krijgen over optimale vaccinatiestrategie bij deze patiënten. Meerdere specialisten uit die beroepsgroepen hebben in een werkgroep bijgedragen aan deze Handleiding. De Handleiding is becommentarieerd door de NIV, NVK, NVALT, NVR, NHG, NVMDL, NVDV, NVAB, NVMM, Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) en GGD-artsen. Met hun inbreng zijn de vormgeving en inhoud aanmerkelijk verbeterd. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage.

De uiteindelijke Handleiding is te vinden op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/vaccinatie-bij-chronisch-inflammatoire-aandoeningen.

Er wordt verder gewerkt aan Handleidingen voor vaccinatie bij hematologische aandoeningen en in de toekomst willen wij dit ook helpen opstellen voor andere medische risicogroepen (transplantatie patiënten, oncologisch patiënten, personen met hiv).

Bij algemene vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM (030-2747000) of lci@rivm.nl dat betrokken is bij de totstandkoming en het beheer van dit document.