Cursus Teach the Teacher – 27 september 2019

Cursus Teach the Teacher – 27 september 2019

Teaching the Teacher the 6-step

Vrijdag 27 september 2019 wordt door de NVKFB de cursus ‘Teaching the Teacher the 6-step – Het 6-step-model voor Farmacotherapieonderwijs’ georganiseerd in het Radboudumc te Nijmegen. Deze cursus wordt door het Bestuur van de NVKFB warm aanbevolen, met name aan hen die in opleiding zijn tot klinisch farmacoloog.

Hier vindt u de globale inhoud en het volledige programma van de cursus, evenals een keuzeformulier voor de workshops.

Indien u deel wilt nemen aan deze cursus kunt u zich inschrijven t/m  25  juli 2019. U dient bij inschrijving aan te geven aan welke 3 workshops u wilt deelnemen. Daartoe dient, zoals gezegd, het keuzeformulier.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers.