GEANNULEERD: Opleidingsdag Jong NVKFB

GEANNULEERD: Opleidingsdag Jong NVKFB

Gezien de recente ontwikkelingen rondom COVID-19 is deze bijeenkomst helaas geannuleerd.

Op woensdag 13 mei 2020 zal wederom de Opleidingsdag Jong NVKFB worden georganiseerd. Deze dag is bestemd voor Klinisch farmacologen in opleiding en Klinisch farmacologen tot 5 jaar na registratie. Het thema dit jaar is ‘Klinische farmacologie binnen de oncologie’. Meer details over het programma volgen later.