Deelname aan WAR ZIN vergaderingen door Klinisch Farmacologen i.o.

Deelname aan WAR ZIN vergaderingen door Klinisch Farmacologen i.o.

Deelname vergaderingen Wetenschappelijk Adviesraad Zorginstituut Nederland

In de Commissie Geneesmiddelen / Wetenschappelijk Adviesraad van Zorginstituut Nederland wordt op basis van, achtereenvolgens, een therapeutische waardebepaling, een budgetimpact en een kosteneffectiviteitsanalyse een advies opgesteld voor VWS over toelating tot het verzekerde pakket. Omdat de discussie zich tijdens deze vergadering vrijwel volledig richt op therapeutische waardebepaling van nieuwe geneesmiddelen en de bijbehorende kosteneffectiviteit, is dit een vergadering die ook interessant is voor klinisch farmacologen in opleiding. De voorzitter van deze Commissie heeft daarover met ZIN afgestemd en kreeg onderstaande bericht van akkoord, binnen de volgende kaders:

  1. Per vergadering 2 (maximaal 3) KF i.o. of AIOS ZF, naast eventuele andere bezoekers;
  2. Aanmelding voor bijwonen van de vergadering vindt vooraf plaats via warcg@zinl.nl
  3. Voorafgaand aan de vergadering (dan wel toezending van de stukken) wordt een geheimhoudingsverklaring getekend;
  4. In aanmerking komen personen die in opleiding zijn tot klinisch farmacoloog (erkend opleidingsplan bij NVKFB) of ziekenhuisapotheker (erkend opleidingsplan bij SRC);
  5. De personen kunnen maximaal 2x een vergadering bijwonen (om de eerste keer te kunnen snuffelen aan de gang van zaken en de tweede keer meer inhoudelijk iets te vinden van een dossier);
  6. Vergaderstukken worden, na aanmelding en tekenen van een geheimhoudingsverklaring, per mail aan de bezoeker gezonden.