Blended Course Paul Janssen Futurelab – de QBCD methode

Blended Course Paul Janssen Futurelab – de QBCD methode

Nu in Nature Biotechnology: de QBCD methode voor het ontwikkelen van nieuwe medische interventies

In de januari editie van Nature Biotechnology beschrijven medewerkers van Paul Janssen Futurelab van het LUMC, ZonMw en CHDR de question-based clinical development (QBCD) methode waarmee onderzoekers de meest efficiënte route voor de ontwikkeling van nieuwe medische interventies vooraf kunnen bepalen.

De discussie over de oplopende kosten van de gezondheidszorg heeft de vraag opgeworpen of de universiteiten en UMC’s een grotere rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van nieuwe medische interventies, waaronder geneesmiddelen en medical devices.

Onderzoek naar nieuwe interventies in eigen hand

Bij de discussie wordt onder andere gepleit om met name de vroege fase van het (klinisch) onderzoek door de universiteiten, UMC’s en ziekenhuizen meer in eigen hand te houden. Pas wanneer uit de eerste klinische studies blijkt dat de nieuwe interventie veelbelovend is, zou een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling gesloten kunnen worden met de industrie, met afspraken over de vergoedingen voor het gebruik van de nieuwe interventie door patiënten na de toelating op de markt.

Ontwikkelprogramma

Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken is het belangrijk dat voorafgaande aan de uitvoering van investigator-initiated klinisch onderzoek de (academische) onderzoekers strategisch nadenken over het opzetten van een efficiënt ontwikkelprogramma. Een dergelijk programma strekt aanzienlijk verder dan het opstellen van een individueel klinisch protocol voor één klinische studie. Daarbij is het van belang om zowel met de wetenschappelijke vragen als de financiële aspecten rekening te houden. Op dit moment hebben de (academische) onderzoekers in ons land hier nog weinig ervaring mee. Om zich hierin te bekwamen kunnen de (academische) onderzoekers gebruik maken van de zogeheten question-based clinical development (QBCD) methode.

De question-based clinical development methode

De question-based clinical development methode is nu voor het eerst uitvoerig beschreven door onderzoekers van ZonMw, Center for Human Drug Research (CHDR) en Paul Janssen Futurelab van het LUMC in de januari editie van Nature Biotechnology. Translationele en klinische onderzoekers die de methodiek onder de knie willen krijgen kunnen daarvoor bij Paul Janssen Futurelab de Blended Course Clinical Development volgen. Het online onderdeel van deze interactieve cursus start op 2 maart 2020, duurt 5 weken en vergt slechts 5 uur studie per week.

Meer informatie over de Blended Course Clinical Development

Meer informatie over de Blended Course Clinical Development en scholarships voor academische onderzoekers is te vinden op de website van Paul Janssen Futurelab.