IMPORTANT: Cancellation NVKFB Spring meeting April 3rd

IMPORTANT: Cancellation NVKFB Spring meeting April 3rd

(English below)

Geachte leden,

De afgelopen week zijn voor sommige academische ziekenhuizen en andere organisaties reisbeperkingen voor medewerkers naar medische congressen en bijeenkomsten geformuleerd, met als oogmerk verspreiding van het COVID-19 virus (ook wel bekend als het coronavirus) te voorkomen.

Het bestuur van de NVKFB heeft daarom in overleg met de NVF besloten onze gezamenlijke voorjaarsbijeenkomst van 3 april af te zeggen.

We zullen binnenkort de praktische consequenties die aan deze  annulering verbonden zijn communiceren, zoals die voor mensen die een abstract ingediend hadden om zo tot een registratie tot klinisch farmacoloog te komen en ten aanzien van de financiële verantwoording over 2019 en het budget voor 2020 met de voorgenomen contributieverhoging.

Tevens zullen we ons beraden over het houden van een alternatieve wetenschappelijke dag met ledenvergadering later dit jaar.

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Kees Kramers

———-

Dear members,

In the past week, travel restrictions for employees to medical conferences and meetings have been formulated for some academic hospitals and other organizations, to prevent the spread of the COVID-19 virus (also known as the Coronavirus).

In consultation with the board of the NVF, the board of the NVKFB has, therefore, decided to cancel our joint spring meeting of April 3rd.

We will communicate the consequences of this cancellation for instance regarding members who have submitted an abstract in order to register as a Clinical Pharmacologist and financial accountability over 2019, the budget of 2020 and the planned increase in subscription fee shortly.

We will consider holding an alternative scientific day with a meeting of the members later this year.

We will keep you informed.

Yours sincerely,

Kees Kramers