Pilot Entrustable Professional Activities (EPA’s)

Pilot Entrustable Professional Activities (EPA’s)

Pilot Entrustable Professional Activities (EPA’s)

Vanuit de sectie klinische farmacologie van de NIV is een pilot gestart voor het gebruik van Entrustable Professional Activities (EPA’s). Bij de opleiding van ziekenhuisapothekers worden ook al EPA’S gebruikt. In EPA’s worden alle eisen aan de beroepsuitoefening in samenhang met elkaar beschreven in een overzichtelijke tabel. Het gaat daarbij om eisen aan beroepsactiviteiten, kennis, vaardigheden, attitude, competenties en supervisieniveau.

De certificeringscommissie wacht met belangstelling de resultaten van de pilot af en zal t.z.t. overwegen of het gebruik van EPA’s verplicht zou moeten worden voor alle klinisch farmacologen in opleiding. Om u vast kennis te laten maken met EPA’s, zijn de EPA’s die in de pilot van de NIV worden gebruikt hier te vinden.