In memoriam Erik van Maarseveen

In memoriam Erik van Maarseveen

Erik van Maarseveen is op zaterdag 16 mei – een dag voor zijn 41ste verjaardag – overleden. Een uitermate gedreven, vooruitstrevende, inspirerende collega ziekenhuisapotheker, docent en onderzoeker, maar vooral een geliefd en gewaardeerd mens is niet meer onder ons. Het is onbegrijpelijk, onwerkelijk en wij zijn nog vol ongeloof. Erik, onze energieke collega, die vol elan en dynamiek gang maakte in de farmaceutische wereld, laat de wereld nu even stil staan en al het andere is onbelangrijk.

Erik kwam in 2010 in het UMC Utrecht werken na zijn opleiding in de Apotheek Haagse ziekenhuizen en Gouda. Hij kreeg de leiding over het TDM en toxicologisch laboratorium. Met volle toewijding realiseerde hij stap voor stap zijn visie: een nationaal en internationaal erkend expertise laboratorium op het gebied van TDM dat met de meest geavanceerde analytische technieken en deskundige analisten een zinvolle en waardevolle bijdrage levert aan de behandeling van patiënten. Hij ging ervoor en het lukte hem. Uitermate gedreven wist hij mensen te overtuigen op inhoud. Voor sommigen ging hij in het begin als  jonge ambitieuze hond soms iets te snel, maar hij liet zich niet zomaar afremmen. Zijn innovatieve bijdragen aan de klinische farmacie in onze apotheek en daarbuiten zijn ontelbaar. We noemen er een aantal: de farmalab website, zijn LC-MS centrum, de optimalisatie van de bepaling van immuunsuppressiva,  monoclonale antilichamen en toxicologische screening, de patiëntvriendelijkheid van de dried blood spot bepalingen, de masterclass beenmergtransplantaties maar ook zijn bevlogen deelname aan internationale congressen (IATDMCT) en zitting name in commissies (JACIE) op het gebied van geïndividualiseerde therapie voor de hematologische patiënt. Erik dacht vanuit de behandeling van de patiënt en wat collega behandelaren daarvoor nodig hebben. Dáár richtte hij zijn lab op in en bouwde aan zijn team. Bovenal inspireerde hij zijn analisten die hij meenam in zijn visie, en vooral ook de ruimte die hij hen gaf om zich te ontwikkelen, zo ook op wetenschappelijk gebied. Hetzelfde gold voor de ziekenhuisapothekers in opleiding en zijn promovendi. Hij was elke keer zo ontzettend trots als een van zijn pupillen iets presenteerde in een wetenschappelijk tijdschrift of op een nationale of internationale bijeenkomst. Erik wist in zijn werk de academische trias van zorg, onderzoek en onderwijs optimaal te verenigen. Hij kon ook op bevlogen wijze zijn expertise delen met masterstudenten farmacie: ook hen wist hij te inspireren.

Het meest trots was Erik op zijn familie: zijn vrouw Marieke, en hun drie kinderen Sam, Liv en Ties. Bij een kopje koffie ging het behalve over de farmacie ook altijd over zijn gezin, meestal vergezeld van een paar recente foto’s of video’s. Onze gedachten gaan vooral ook uit naar hen. Wat zullen zij hun echtgenoot en papa missen.

Erik zat nog zo vol innovatieve en vooruitstrevende plannen waarvan enkelen in de nabije toekomst zeker gerealiseerd zouden worden als hij deze uit had kunnen voeren. We zullen hem ontzettend missen als collega en vriend.

Een online condoleance register is beschikbaar via https://www.memori.nl/gedenkplaats/erik-van-maarseveen/.

Tessa Ververs
Marcel van den Broek
András Vermes
Toine Egberts