Verslag en pitches online brainstormavond Jong NVKFB

Verslag en pitches online brainstormavond Jong NVKFB

Op 9 maart organiseerde jong NVKFB een goed bezochte online brainstormavond over de opleiding tot klinisch farmacoloog en de mogelijkheden tot uitwisseling tussen de opleidingscentra zowel qua (digitale) onderwijsmomenten als qua stages/deel opleiding. Een uitgebreider verslag van de avond is hier te downloaden. Hieronder vindt u de pitches van “parels” van verschillende centra, de contactgegevens vindt u in het verslag.

Presentaties: