In Memoriam Prof. Dr. Bob Wilffert

In Memoriam Prof. Dr. Bob Wilffert

 

Op zaterdag 31 juli jongsleden is Prof. Dr. Bob Wilffert overleden. Bob Wilffert studeerde Farmacie aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij ook promoveerde. Aan het eind van de jaren negentig ging Bob zich toeleggen op de Farmacogenetica. In dit nieuwe vakgebied ontwikkelde hij zich tot een internationaal erkend expert en het vormde de basis voor zijn benoeming tot hoogleraar Farmacotherapie en Klinische Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen werd Bob hoofd van de afdeling Farmacotherapie, -Epidemiologie en -Economie, waar hij onder andere leiding gaf aan het onderzoek in de farmacogenetica en het onderzoek naar gepersonaliseerde farmacotherapie. Naast kundig onderzoeker was Bob ook een gedreven onderwijzer en onderwijsdirecteur van de opleiding Farmacie in Groningen. Veel studenten zullen zich zijn colleges in de farmacotherapie herinneren. Hij realiseerde zich dat de patiëntgerichtheid essentieel was voor de meerwaarde van de moderne apotheker.

Naast zijn academische kerntaken was Bob ook een gewaardeerd lid binnen de Medisch Ethische Toetsingscommissies van het UMCG en de stichting BEBO.

Bob deed dus eigenlijk aan alle takken van sport binnen de Klinische Farmacologie. Hij verrichte onderzoek, zette zich in voor patiëntenzorg, gaf onderwijs en was actief in de METC. Maar we zullen ons Bob vooral herinneren omdat hij zo’n buitengewoon sympathiek mens was. Zijn toewijding voor het vak en collegiale houding combineerde hij met een intrinsieke menslievendheid, waardoor eigenlijk iedereen op Bob gesteld was. Bob was binnen commissies in de NVKFB waar hij actief was een echter verbinder. Het is door mensen zoals Bob dat de Klinische Farmacologie in Nederland, in gezamenlijkheid gedragen door artsen en apothekers, zo’n succesvolle discipline is. We zijn hem als vereniging daar zeer veel dank voor verschuldigd. We wensen zijn naasten en collega’s heel veel sterkte.