Cursus Teach the Teacher – 24 september 2021

Cursus Teach the Teacher – 24 september 2021

Vrijdag 24 september wordt wederom de cursus Teach the Teacher georganiseerd. Enkele jaren geleden is vanuit de NVKFB het initiatief ontstaan om het farmacotherapieonderwijs in Nederland te professionaliseren en te synchroniseren. Daartoe is vervolgens door een landelijke werkgroep, waar alle medische en farmaceutische faculteiten in vertegenwoordigd waren, een Nederlandse versie ontwikkeld van het WHO-6-stappenplan voor farmacotherapie. Deze ‘6-step’ kan op velerlei manieren toegepast worden in het geneeskunde- en farmacieonderwijs, variërend van het oefenen met schriftelijke patiëntencasus tijdens (werk)colleges of in kleine groepen, tot aan een systematische bespreking van een patiënt in de kliniek met één of meerdere coassistenten.

Invoering van de 6-step in Nederland heeft belangrijke consequenties voor het farmacotherapieonderwijs, en kan alleen een succes worden als allereerst de docenten getraind zijn in het gebruik ervan. Tijdens de cursus Teaching the Teacher the 6-step zal inhoudelijk worden toegelicht hoe het 6-step-model tot stand is gekomen en hoe het gebruikt kan worden om onderwijs te geven, en zal daarnaast tijdens meerdere workshops worden stilgestaan bij de manier waarop onderwijs gegeven kan worden op basis van de 6-step.

De cursus vindt live plaats, in Huize Heyendael te Nijmegen. Het programma downloadt u via deze link. Inschrijven kan via het secretariaat van de NVKFB. Er zijn nog plekken beschikbaar!