Kiddy Goodpills opent nieuwe subsidieronde

Kiddy Goodpills opent nieuwe subsidieronde

Vanaf heden is het mogelijk om onderzoeksvoorstellen toe te sturen voor de derde subsidieronde van Stichting Kiddy Goodpills. De volledige procedure omtrent het insturen van een onderzoek is na te lezen op de website van Kiddy Goodpills, waar ook het aanvraagformulier te downloaden is. Aanvragen die niet middels het aanvraagformulier aangeleverd worden, zullen niet in behandeling worden genomen.

Alle onderzoeken dienen vóór 29 april 2022 gemaild te worden naar aanvragen@kiddygoodpills.nl. Bij vragen over het proces kan via ditzelfde mailadres contact opgenomen worden.

Meer informatie over de twee onderzoeken die tijdens eerdere selectierondes werden geselecteerd is te vinden in het overzicht van actuele onderzoeken.