Nieuwe leden gezocht – METC Stichting BEBO te Assen

Nieuwe leden gezocht – METC Stichting BEBO te Assen

De METC van de Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek (BEBO) te Assen is op zoek naar nieuwe leden, in het bijzonder WMO-artsen en WMO-ziekenhuis apothekers met de aantekening klinisch farmacoloog. Speciale expertise in de neurologie, reumatologie, geriatrie, oncologie, immunologie en infectieziekten is welkom. Ook klinisch-farmacologen met een biomedische achtergrond en speciale belangstelling voor geneesmiddelonderzoek worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Deze commissie is een grote, ambitieuze, onafhankelijke, door de CCMO erkende, niet-institutionele METC die vooral fase I/fase 2 geneesmiddelonderzoek beoordeelt van contract-research organisaties (CROs) dat uitgevoerd wordt bij gezonde vrijwilligers en patiënten. Dit bedraagt zo’n 100 aanvragen per jaar die door vier verschillende “kamers” met ieder een eigen voorzitter en leden beoordeeld wordt. Daarnaast beoordelen zij ook onderzoek van academische centra, huisartsgeneeskunde, en multinationaal onderzoek; samen met het eerdergenoemde onderzoek komt dit uit op ongeveer 180 aanvragen per jaar. De METC wordt hierbij ondersteund door een bedrijfsbureau dat binnenkort bestaat uit 15 personen met een manager aan het hoofd. Voor verdere informatie verwijs ik u naar onze website https://stbebo.nl/nl/stichting-bebo/. Vanaf 2023 vinden de beoordeling plaats volgens de European Clinical Trial Regulation (ECTR).

METC-leden moeten voldoen aan de deskundigheidseisen die vermeld staan in de CCMO-richtlijn. Deze zijn te vinden op de website van de CCMO, die de benoeming ook moet goedkeuren. Er is een inwerkprogramma opgesteld. Het aantal bij te wonen vergaderingen bedraagt minimaal 3 per jaar voor ‘oproepleden’. Ook worden enkele leden gezocht die in een kamer willen plaatsnemen en elke 4 weken willen vergaderen. Deze vergaderingen zijn op dinsdagavond en kunnen virtueel bijgewoond worden. Tegenover de werkzaamheden staat een passende financiële vergoeding.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de METC Prof. Dr. Pieter de Graeff, p.degraeff@stbebo.nl of 0652045669.