Author: Lynn (Lynn Orriëns)

Home / Lynn
Handleiding Vaccinatie bij Chronische Inflammatoire Aandoeningen
Post

Handleiding Vaccinatie bij Chronische Inflammatoire Aandoeningen

Landelijke adviezen voor vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen – Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding Het aantal patiënten dat immunosuppressiva gebruikt is groeiende. Er is een verhoogde gevoeligheid voor infecties bij deze groep. Vaccinatie kan het infectierisico doen afnemen. Er zijn programma’s voor influenzavaccinatie (voor ouderen en risicogroepen) en binnenkort voor pneumokokkenvaccinatie (voor ouderen). Maar er is daarnaast...

May 22, 2019May 22, 2019by
Prijswinnaars NVKFB Voorjaarsdag
Post

Prijswinnaars NVKFB Voorjaarsdag

NVKFB Voorjaarsdag – 12 april 2019 Op 12 april werd in Rotterdam in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie de mededelingendag van onze vereniging gehouden. Het was een groot succes. Meer dan 300 leden waren bijeen die naar 92 praatjes en posters konden gaan. Voor het eerst werden er parallelsessies georganiseerd. Aan het eind...

April 15, 2019May 1, 2019by
Learning resource: the IUPHAR Pharmacology Education Project
Post

Learning resource: the IUPHAR Pharmacology Education Project

Het International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Pharmacology Education Project is een nieuw opgericht en vrij toegankelijk online leermiddel, bedoeld om educatie en training in de farmacologie wereldwijd te ondersteunen. In het onderdeel ‘Clinical Pharmacology’ worden de basisprincipes van de farmacologie, klinische farmacologie en toxicologie behandeld. Daarbij worden een aantal belangrijke generieke principes...

February 27, 2019March 12, 2019by
Stagedag Lareb Klinisch Farmacologen
Post

Stagedag Lareb Klinisch Farmacologen

Maak kennis met de werkzaamheden van bijwerkingencentrum Lareb Bijwerkingencentrum Lareb organiseert twee keer per jaar een stagedag voor klinisch farmacologen in opleiding. Tijdens deze dag maakt u kennis met de verschillende aspecten van de werkzaamheden van Lareb, waaronder de afhandeling van bijwerkingenmeldingen, signaaldetectie en de Teratologie Informatie Service. De dag start met informatieve presentaties en...

December 20, 2018March 11, 2019by
AMC kan weer beginnen met productie geneesmiddel stofwisselingsziekte CTX
Post

AMC kan weer beginnen met productie geneesmiddel stofwisselingsziekte CTX

NOS Nieuws: AMC mag eigen medicijn bereiden, maar wel anders “Het Amsterdam UMC mag een eigen medicijn maken tegen de zeldzame stofwisselingsziekte CTX, maar moet wel het productieproces aanpassen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft dat geoordeeld in een zaak die was ingediend door de Italiaanse farmaceut Leadiant. Het ziekenhuis besloot in april om...

November 28, 2018March 11, 2019by
Verslag Opleidingsdag Klinisch Farmacologen
Post

Verslag Opleidingsdag Klinisch Farmacologen

Opleidingsdag bij Roche – 15 november 2018 Afgelopen 15 november organiseerde Roche een opleidingsdag voor klinisch farmacologen, met als thema ‘De rol van de farmaceutische industrie: van ontwikkeling van innovaties tot toegang voor patiënten’. Zoals ook bij eerdere edities was het een leerzame dag, waar u in dit verslag wat meer over kunt lezen.

November 28, 2018March 15, 2019by
Oratie prof. dr. M.A. van Agtmael
Post

Oratie prof. dr. M.A. van Agtmael

Inaugurele rede: Langs de Pyramides Op vrijdag 22 juni 2018 heeft prof. dr. M.A. van Agtmael zijn ambt van hoogleraar Onderwijs en opleiden in de klinische farmacologie en farmacotherapie, aan de Faculteit der Geneeskunde/VU Medisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam, aanvaard met het uitspreken van de rede ‘Langs de Pyramides’. De introductie van deze...

August 28, 2018March 12, 2019by
FederaBulletin: bestuur, Code Goed Gedrag, checklist Data Delen
Post

FederaBulletin: bestuur, Code Goed Gedrag, checklist Data Delen

FederaBulletin juni 2018 De Federa en COREON geven vier keer per jaar het FederaBulletin uit met berichten over regelgeving, carrièreperspectief en bevordering van vernieuwing in de medische en gezondheidswetenschappelijke praktijk. Het FederaBulletin is een uitgave van de Federa, de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in Nederland. Ook de COREON, FMWV COmmissie REgelgeving ONderzoek,...

August 27, 2018July 20, 2019by
Intentieverklaring Educatie en Trainingswensen Biomedische Professionals
Post

Intentieverklaring Educatie en Trainingswensen Biomedische Professionals

Partijen tekenen intentieverklaring ‘Inventarisatie Bestaande Educatie en Trainingswensen van Biomedische Professionals’ Zes partijen – verbonden aan academie, beroepsgroepen, industrie en overheid – zijn van mening dat er een samenhang bestaat in kennisbehoefte van (bio-)medische professionals omtrent het ontwikkelen van nieuwe medische en farmacologische interventies en het beoordelen en uitvoeren van (pre-)klinisch en HTA-onderzoek. Het Center...

May 17, 2018May 17, 2018by