Onderwijs NVKFB

Home / Onderwijs NVKFB
Winnaars NVKFB Onderwijsprijs
2023 Dr. Rob ter Heine en drs. Tom Jacobs, Radboudumc
2021 Dr. Birgit Koch en dr. Floor van Rosse, Erasmus MC (Minor Toxic)
2020 Dr. Karen Keijsers en drs. Rianda van der Stelt, ‘s Hertogenbosch
2019 Dr. J. Tichelaar, Amsterdam
2018 Dr. I.H. van der Sijs, Rotterdam
2017 Prof. dr. H.J. Guchelaar, Leiden
Reglement NVKFB Onderwijsprijs

Het doel van de prijs is om innovatieve onderwijsprojecten, (teams van) docenten en studentassistenten in de klinische farmacologie en farmacotherapie in de schijnwerpers te zetten, aandacht te vragen voor bijzondere prestaties in het onderwijs en die te waarderen.

Artikel 1

Begripsbepaling

Dit reglement verstaat onder:

 1. de vereniging: de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie (NVKFB);
 2. de prijs: NVKFB Onderwijsprijs;
 3. de prijswinnaar: de door de jury gekozen genomineerde.

Artikel 2

De prijs

 • De vereniging heeft in 2013 ter gelegenheid van het afscheidssymposium van Prof Theo de Vries de NVKFB Onderwijsprijs ingesteld.
 • De prijs wordt toegekend aan een natuurlijk persoon of team van personen, werkzaam of betrokken bij het onderwijs in de klinische farmacologie en farmacotherapie, die naar de mening van de jury het meest aansprekend innovatief onderwijsproject en of onderzoek van klinische farmacologie/farmacotherapie onderwijs heeft uitgevoerd. Het onderwijsproject of het onderzoek van onderwijs heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het stimuleren van onderwijs.
 • De prijs bestaat uit € 250,-, alsmede een ingelijste oorkonde.
 • De prijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt.

Artikel 3

Nominaties

 • De oproep voor nominaties wordt publiekelijk aangekondigd in de nieuwsbrief van de vereniging met vermelding van de sluitingsdatum voor inzendingen.
 • Ieder lid van de vereniging kan, rekening houdend met het thema van de prijs, een ander of zichzelf aanmelden voor de prijs en tot 15 februari een verzoek indienen.
 • De nominaties worden ingediend via het secretariaat van de vereniging (info@nvkfb.nl).
 • Bij de aanbiedingsbrief met motivatie voegt de kandidaat 2 bijlagen toe: een onderwijs CV en een omschrijving van een concreet door hem of haar ontwikkeld ‘onderwijsproduct’.
 • De nominaties worden door de voorzitter van de commissie onderwijszaken (COZ) ter beoordeling aan de jury voorgelegd.

Artikel 4

Uitreiking van de prijs

 • De prijs wordt voor de eerste keer uitgereikt in 2015.
 • Op de voorjaarsvergadering van de NVKFB in maart/april reikt de voorzitter van de COZ de prijs uit aan de prijswinnaar.

Artikel 5

De jury

 • De jury bestaat uit de COZ leden, een student en een onderwijskundige. Zij doen de beoordeling van de aanmeldingen. De student en onderwijskundige zullen ieder jaar rouleren tussen de verschillende universiteiten.
 • De jury beoordeelt de aanmeldingen en kent de prijs toe.
 • Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Bij aanmeldingen waarbij een COZ lid direct of indirect betrokken is zal deze niet zitting nemen in de jury.

NVKFB / Reglement Onderwijsprijs / versie 20 december 2019