Posterprijs

Home / Wetenschap / Posterprijs

Posterprijscommissie

Prof. dr. C. Kramers Dr. E.M. Kemper
Dr. R. Rissmann

 

Reglement

Het bestuur van de NVKFB stelt jaarlijks een prijs van € 500,– voor de beste posterpresentatie op de jaarlijkse mededelingendag van de NVKFB.

Aan de verlening van de prijs door het bestuur van de NVKFB is een reglement verbonden. Dit reglement luidt als volgt:

 • De prijs wordt jaarlijks toegekend op de mededelingen dag van de NVKFB.
 • De jury wordt ingesteld door het bestuur van de NVKFB.
 • De jury bestaat uit minimaal 3 leden van de NVKFB.
 • De jury selecteert per jaar de ‘beste’ posterpresentatie.
 • Iedere poster ingediend via de NVKFB op de mededelingen dag dingt mee naar de prijs.
 • De prijs kan alleen toegekend worden aan degene die de posterpresentatie op de mededelingen dag gedaan heeft.
 • Alleen leden van de NVKFB kunnen mededingen naar de prijs.
 • De posters worden door de jury beoordeeld op een aantal aspecten, zoals opmaak, inhoud en presentatie.
 • Voorkomen van conflict of interest: De posters worden per onderwerp verdeeld in groepen. En deze worden beoordeeld door een aantal prominente leden (waaronder de juryleden), waarbij deze beoordelaars niet de groep mag beoordelen waarin eigen werk gepresenteerd wordt. Zo ontstaat er een groep posters waaruit gekozen wordt wie gaat winnen. Wanneer er eigen werk in de genomineerde groep zit, trekt het betreffende jurylid zich terug, en wordt vervangen door één van de prominente leden, die meegedaan hebben aan de beoordeling.
 • De voorzitter van de jury reikt de prijs uit aan het einde van de mededelingendag.
 • Na acceptatie door de prijswinnaar, bericht de voorzitter de penningmeester van de vereniging en verstrekt de gegevens van de winnaar.
 • De portefeuillehouder Website van de NVKFB ziet toe op berichtgeving over de prijswinnaars, ten minste via de website van de vereniging.
 • De NVKFB publiceert jaarlijks de naam van de prijswinnaar in een medium van de vereniging.
 • Per uitzondering is het mogelijk om, wegens onvoldoende kwaliteit van de posters, geen prijs uit te reiken.

 

Winnaars NVKFB Posterprijs
2023 Marika de Hoop – Sommen

Do infants need a two times higher Gentamicin dose than neonates? A PBPK dose-finding study


2021 Charlotte Ockeloen

Combined geno- and phenotyping in DPD diagnostics is of added value in patients with a DPYD variant and decreased DPD activity


2020 Femke de Man en Ruben van Eerden

Effects of dietary restriction in cancer patients receiving Irinotecan chemotherapy


2019 Maaike van de Lee, Leiden