Lopende onderzoeken

Home / Wetenschap / Lopende onderzoeken

Dit onderdeel van de website is ingericht als informatievoorziening over lopend wetenschappelijk onderzoek binnen de kaders van de NVKFB. Op deze manier wordt aan leden van de NVKFB de gelegenheid gegeven om onderzoek waarbij de input van andere leden nodig of nuttig is om tot uitvoering van het onderzoek te komen te communiceren. Ziet u uw Klinisch Farmacologisch onderzoek graag terug op deze pagina? Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging

COMET: COvid MEdicaTion study

Er is onrust ontstaan over een mogelijke link tussen het gebruik van bepaalde geneesmiddelen zoals ACE remmers, angiotenine II receptor blokkers en NSAIDs en een slecht beloop van COVID-19. Op theoretische gronden lijkt dit onwaarschijnlijk, maar de enige manier om echt een uitspraak te kunnen doen is voldoende klinische data te verzamelen. Daarom willen we gestructureerd medicatiegebruik van COVID-patiënten verzamelen en correleren met het klinisch beloop (duur opname, wel/geen IC, overlijden). We hebben hiervoor een zeer gebruikersvriendelijke database beschikbaar, waardoor relatief snel (5-10 minuten per patiënt) de belangrijkste data ingevoerd kunnen worden. Eventueel kan hier ook een student voor worden ingezet. Uiteraard wordt iedereen die bijdraagt (min. 50 patiënten of alle in het ziekenhuis beschikbare patiënten als dit er net minder zijn) co-auteur. Inmiddels doen diverse Europese ziekenhuizen mee, waarvan 30 uit Nederland.

Alle data worden volledig anoniem verwerkt (geboortejaar+geslacht). Er is een niet-WMO-plichtig verklaring afgegeven. We hopen zoveel mogelijk (alle?) Nederlandse ziekenhuizen te kunnen includeren.

Bij interesse of aanvullende vragen: email Hugo van der Kuy (h.vanderkuy@erasmusmc.nl) met COMET als onderwerp. Meer informatie is ook te vinden op: https://covid-19.clinicalrules.eu

Alvast hartelijk dank! Hugo van der Kuy en Jorie Versmissen, Erasmus MC

Clinical features of COVID-19 in pediatric patients – COPP study

Wij hebben een observationeel, prospectief, multicentre cohort onderzoek opgezegd voor kinderen die worden opgenomen ivm COVID-19 in Nederlandse ziekenhuis. (Clinical features of COVID-19 in pediatric patients – COPP study).
Het primaire doel is het karakteriseren van de klinische symptomen, beloop en behandeling van kinderen met COVID-19. Een substudie gaat zijn de effectiviteit en veiligheid van de medicamenteuze behandeling met chloroquine en validatie van doseringsadviezen van chloroquine.

Op onze prachtige website www.covidkids.nl vindt u meer informatie.

Vriendelijk groeten,

Miriam G. Mooij
Kinderarts i.o. / Klinisch farmacoloog

Emmeline Buddingh
Kinderarts-infectioloog / immunoloog

Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Leids Universitair Medisch Centrum