Achtergrondinformatie

Home / Onderwijs NVKFB / Farmacotherapie eindtoets / Achtergrondinformatie
Farmacotherapie eindtoets

Op steeds meer geneeskundefaculteiten in Nederland moeten alle studenten een summatieve (dus verplichte en te behalen) Farmacotherapie eindtoets doen. Op deze manier kunnen toekomstige artsen laten zien dat ze voldoende farmacologische kennis hebben om veilig te kunnen voorschrijven.

In de bestanden hieronder vindt u per onderwerp de precieze eindtermen waarop u getoetst zal gaan worden en de toetsinstructie die geldt voor elke deelnemende faculteit. Per faculteit kunnen aanvullingen zijn op de generieke toetsinstructie. Dit zijn onder andere specifieke instructies over aanmelding, herkansing en het inleveren van commentaar op de toetsvragen. Deze aanvullingen worden vermeld in een apart bestand.

Indeling van deze site

Om te zorgen dat u deze eindtermen straks kunt halen, vindt u op deze site de leerstof in de vorm van hoorcolleges, farmacotherapie reader en aanvullende relevante links en literatuur (zie ‘Studiemateriaal ten behoeve van de landelijke farmacotherapie eindtoets’). De hoorcolleges worden niet meer fysiek gegeven, maar zijn te bekijken door middel van PowerPoint presentaties en Youtube-filmpjes.

Daarnaast is er de mogelijkheid om de leerstof te oefenen door middel van oefenmateriaal en proeftoetsen. Het oefenmateriaal wordt aangeboden op deze site (zie ‘Oefenmateriaal’).

Tot slot zullen we mededelingen omtrent de toets en nieuwe content plaatsen onder ‘Nieuws en mededelingen’.