TOP-Publicatieprijs

Home / Wetenschap / TOP-Publicatieprijs

TOP-Publicatie Commissie

Prof. dr. R. Mathijssen (voorzitter)Dr. R. van Westrhenen
Prof. dr. Frank Jansman 

NVKFB TOP-Publicatieprijs

Reglement Jaarlijkse prijs NVKFB TOP-Publicatie

 • De Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB) stelt uit haar middelen jaarlijks een bedrag van € 500,– ter beschikking voor de jaarlijkse zgn. ‘NVKFB TOP-Publicatieprijs’. Dit bedrag wordt éénmaal per jaar uitgekeerd in de vorm van een ‘educational grant’ voor de beste (Nederlands- of Engelstalige) klinisch farmacologische publicatie van één van de leden van de NVKFB. De winnaar kan de prijs bij de NVKFB verzilveren door bekend te maken aan welk educatief doel op het terrein van de klinische farmacologie en/of biofarmacie hij/zij het bedrag wil besteden.
 • De jury bestaat uit minimaal 3 leden van de NVKFB, waarbij een lid van het bestuur fungeert als voorzitter. De jury selecteert per jaar de ‘beste’ publicatie.
 • Per jaar wordt aan de leden van de NVKFB een oproep gedaan voor inzending van meedingende publicaties. In aanmerking komen originele klinisch farmacologische publicaties die in het voorafgaande kalenderjaar zijn verschenen in een Engelstalig of Nederlandstalig onafhankelijk, peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift of beschikbaar waren in ePub. Er is geen beperking met betrekking tot de in aanmerking komende tijdschriften. In principe komen alle klinisch farmacologische publicaties in aanmerking, met uitzondering van: opiniestukken, reviews, abstracts, referaten, redactionele bijdragen en publicaties in gesponsorde supplementen.
 • Voorwaarde voor mededinging is dat de eerste auteur van de publicatie werkzaam is in het Nederlands taalgebied, en dat hij of zij lid is van de NVKFB. Men hoeft geen geregistreerd klinisch farmacoloog te zijn om voor de prijs in aanmerking te komen.
 • Elk lid kan jaarlijks slechts 1 publicatie als eerste auteur inzenden die in aanmerking komt voor “NVKFB TOP-Publicatieprijs”.
 • De artikelen worden door de jury beoordeeld op een aantal aspecten, zoals vermeld op de scoringslijsten in de bijlage. Tijdens een overleg van de jury wordt de winnaar vastgesteld, in eerste instantie diegene die de hoogste totaalscore heeft behaald. Tevens wordt ter vergadering vastgesteld wie van de juryleden voor de winnaar een judicium opstelt.
 • De voorzitter van de jury draagt de beoogde prijswinnaar voor bij het bestuur van de vereniging, die hierover een besluit neemt.
 • De voorzitter van de jury bericht hierna de prijswinnaar en verzoekt de prijswinnaar bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn en bij die gelegenheid een korte presentatie over de publicatie te verzorgen.
 • Na acceptatie door de prijswinnaar, bericht de voorzitter de penningmeester van de vereniging en verstrekt de gegevens van de winnaar.
 • De prijs wordt in principe tijdens de Voorjaarsdag van de NVKFB door de voorzitter uitgereikt aan betrokkene, waarbij de voorzitter van de jury een judicium uitspreekt. Tijdens de hierop volgende voorjaarsvergadering wordt de prijswinnaar gevraagd om een samenvattende presentatie te geven van de TOP-publicatie.
 • De portefeuillehouder Website van de NVKFB ziet toe op berichtgeving over de prijswinnaars, ten minste via de website van de vereniging.
 • De NVKFB publiceert jaarlijks de naam van de prijswinnaar in een medium van de vereniging.
 • Per uitzondering is het mogelijk om, wegens onvoldoende kwaliteit van de aangemelde publicaties, geen prijs uit te reiken.

Beoordelingscriteria Artikelen voor de NVKFB TOP-Publicatieprijs

 • Wetenschappelijke merites
 • Originaliteit
 • Actualiteit
 • Bijdrage aan de meningsvorming
 • Validiteit van de conclusies, resp. van de boodschap
 • Bijdrage aan de beroepsuitoefening van de klinische farmacologie
 • Opbouw van het artikel
 • Uitstraling buiten de eigen beroepsgroep
 • Kwaliteit van het tijdschrift

Verder worden de volgende beleidslijnen gehanteerd:

 • De 1e auteur van een publicatie mag geen lid zijn van de jury.
 • Een jurylid kan wel co-auteur zijn van een ingediende publicatie. In voorkomend geval dient het jurylid/co-auteur betreffende publicatie niet te scoren.
 • Ieder lid van de jury geeft voorafgaande aan de vergadering van de jury zijn scoringsresultaten door aan de voorzitter, zodat deze reeds vóór de vergadering alles getotaliseerd heeft.
 • In principe komen ook publicaties, voortvloeiend uit promotie-onderzoek in aanmerking voor deze prijzen; indien de kandidaat de proefschriftprijs heeft gewonnen komen de publicaties van het proefschrift niet meer in aanmerking voor de TOP-Publicatieprijs.
 • Een 1e auteur kan meerdere keren een prijs winnen, echter niet over hetzelfde onderwerp c.q. binnen hetzelfde project/promotie-onderzoek en tenminste 2 jaar na de vorige prijs. Dit heeft dan ook als consequentie dat een publicatie van een eerdere winnende 1e auteur, pas 2 jaar na de vorige prijs weer kan geselecteerd worden.
 • Als 1e auteur kunnen meedingen alle NVKFB-leden.

Winnaars TOP-Publicatieprijs NVKFB

2023Causal chemoprophylactic activity of cabamiquine against Plasmodium falciparum in a controlled human malaria infection: a randomised, double-blind, placebo-controlled study in the Netherlands
Dr. Johan van der Plas
2022Individualised Dosing of Anti-Thymocyte Globulin in Paediatric Unrelated Allogeneic Haematopoietic Stem-Cell Transplantation (PARACHUTE): A Single-Arm, Phase 2 Clinical Trial
Dr. Rick Admiraal
2021Effects of Protein and Calorie Restriction on the Metabolism and Toxicity Profile of Irinotecan in Cancer Patients
Dr. Femke de Man
2020Assessment of Maternal and Fetal Dolutegravir Exposure by Integrating Ex Vivo Placental Perfusion Data and Physiologically-Based Pharmacokinetic Modeling
Dr. Jolien Freriksen
2019Children Are Not Small Adults, but Can We Treat Them As Such?
Dr. Elke Krekels
2018DPYD genotype-guided dose individualisation of fluoropyrimidine therapy in patients with cancer: a prospective safety analysis
Dr. Linda M. Henricks
2017Effects of erythropoietin on cycling performance of well trained cyclists: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial 
Dr. J. Heuberger
2016Influence of the Acidic Bevarage Cola on the Absorption of Erlotinib in Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer
Dr. R.W.F. van Leeuwen
2015Upfront Genotyping of DPYD*2A to Individualize Fluoropyrimidine Therapy: A Safety and Cost Analysis
Dr. M. Deenen
2014Reduced subcutaneous tissue distribution of cefazolin in morbidly obese versus non-obese patients determined using clinical microdialysis
Dr. M. Brill
2013Role of Endogenous Vascular Endothelial Growth Factor in Endothelium-Dependent Vasodilation in Humans
Anna M.J. Thijs, Carla M.L. van Herpen, Fred C.G.J. Sweep, Anneke Geurts-Moespot, Paul Smits, Winette T.A. van der Graaf, Gerard A. Rongens
Hypertension. 2013;61:1060-1065
2013From Pediatric Covariate Model to Semiphysiological Function for Maturation: Part I – Extrapolation of a Covariate Model From Morphine to Zidovudine
E H J Krekels,M Neely, E Panoilia, D Tibboel, E Capparelli, M Danhof, M Mirochnick, and C A J Knibbe
CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. Oct 2012; 1(10): e9.From Pediatric Covariate Model to Semiphysiological Function for Maturation: Part II – Sensitivity to Physiological and Physicochemical Properties
Krekels EH, Johnson TN, den Hoedt SM, Rostami-Hodjegan A, Danhof M, Tibboel D, Knibbe CA.
CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2012 Oct 10;1:e10.
2011The bilirubin-increasing drug atazanavir endothelial function in patients with type 2 diabetes mellitus
Douwe Dekker, Mirrin J. Dorresteijn, Margot Pijnenburg, Suzanne Heemskerk, Anja Rasing-Hoogveld, David M. Burger, Frank A.D.T.G. Wagener, and Paul Smits
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2011;31:458-463.
2010Central nervous system effects of haloperidol on THC in healthy male volunteers.
Hiddo J Lambers Heerspink, Toshiharu Ninomiya, Sophia Zoungas, Dick de Zeeuw, Diederick E Grobbee, Meg J Jardine, Martin Gallagher, Matthew A Roberts, Alan Cass, Bruce Neal, Vlado Perkovict
Lancet, Vol. 373 No 9668 pp 1009 – 1015
2009Effect of lowering blood pressure on cardiovascular events and mortality in patients on dialysis: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials
Liem-Molenaar M, te Beek ET, de Kam ML, Franson KL, Kahn, RS, Hijman R, Touw D, van Gerven JM.
J Psychopharmacol. 2010; 24:1697-1708.