Farmacotherapie eindtoets

Home / Onderwijs / Farmacotherapie eindtoets
Reader en Eindtermen

Farmacotherapie Eindtoets Reader (Nederlandse versie)

Landelijke Eindtermen met betrekking tot Medicatieveiligheid (Nederlandse versie)

Leerlijn Farmacotherapie

Het Youtubekanaal ‘Leerlijn Farmacotherapie‘ is, onder leiding van internist-farmacologen dr. Kramers en dr. Schouwenberg, opgezet ter ondersteuning van de leerstof voor de Farmacotherapie eindtoets met hoorcolleges en diens samenvattingen, en is derhalve dan ook primair bedoeld voor masterstudenten Geneeskunde van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het kanaal is echter open voor iedere geïnteresseerde.

Colleges

Module A: Pijnstilling (deel 1) en Pijnstilling (deel 2)

Module B: Antistolling (deel 1), Antistolling (deel 2) en Antistolling (deel 3)

Module C: Cardiovasculaire middelen (deel 1)Cardiovasculaire middelen (deel 2) en Cardiovasculaire middelen (deel 3)

Module D: Antidiabetica (deel 1) en Antidiabetica (deel 2)

Samenvattingen

Module A: Pijnstilling

Module B: Antistolling

Module C: Cardiovasculaire middelen

Module D: Antidiabetica

Module E: Antidepressiva

Module F: Benzodiazepines

Module G: Antibiotica

Module H: Farmacokinetiek

Module I: Geneesmiddelenallergie

Module J: Wet- en regelgeving

Module K: Goed geneesmiddelengebruik

Module L: Zwangerschap en lactatie

Apps en websites

Battle of the Meds

Battle of the Meds is een interactief spel waarin de essentiële farmacologische kennis benodigd voor de farmacologische eindtoets getoetst kan worden door middel van quizvragen. De beschreven eindtermen voor deze toets komen allemaal ter oefening terug in het spel. Ook zijn er een aantal vragen die niet in de eindtermen beschreven worden maar wel essentieel zijn om een goed farmacologisch behandelplan te kunnen maken of ter aanvulling op veel gemaakte fouten in de praktijk. Er kan in solorondes geoefend worden of er kan worden gebattled tegen vrienden of studenten aan andere faculteiten.

De app is te downloaden in de Appstore en Google Play.

Plexuz

De app ‘Plexuz’ is ontwikkeld uit een behoefte aan concreet en overzichtelijk studiemateriaal. Plexuz helpt geneeskundestudenten bij het studeren met een aanbod van talloze oefenonderwerpen- en vragen, die betrekking hebben op de onderwerpen van de farmacotherapie eindtoets. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid het eigen leerproces te volgen en deel te nemen aan studiegroepen.​​

De app is te downloaden in de Appstore en Google Play.

TRC LUMC

Het Teaching Resource Center (TRC) is erop gericht om het fysiologische en pathofysiologische mechanisme van de farmacologie te onderwijzen en wordt gebruikt in het curriculum van het LUMC. Daarnaast kan het gebruikt worden als database om informatie op te zoeken, of als interactief programma. Het TRC bevat informatie over farmacodynamiek, farmacokinetiek en helpt de mechanismen van medicijnen in de context van de (patho)fysiologie te begrijpen. Elk onderwerp wordt uitgelegd in grafische en tekstuele vorm en bevat vragen en feedback op gegeven antwoorden.

Het TRC omvat het grootste gedeelte van regelmatig voorgeschreven medicatie in Europa. Ieder onderwerp linkt naar het Farmacotherapeutisch Kompas en ‘ the British National Formulary’.

Pscribe

Pscribe is een web-based e-learning programma waarmee studenten geneeskunde en farmacie hun kennis en vaardigheden in het farmacotherapeutisch redeneren kunnen oefenen. Na het aanmaken van een gratis account krijg je toegang tot een groot aantal casus, die gebruikt kunnen worden ter voorbereiding van de eindtoets.

Casus specifiek voor het Radboudumc (die overeenkomen met de onderdelen van de Reader) kunnen gevonden worden door te sorteren op organisatie en te kiezen voor UMCN. Voor de module ‘Pijn’ kunnen vervolgens casus A1 t/m A5 gebruikt worden, voor de module ‘Antistolling’ casus B1 t/m B6, etc.

Het geneesmiddel van de week

‘Het geneesmiddel van de week’ is een serie videoclips op YouTube, waarbij in elk filmpje één geneesmiddel of een groep geneesmiddelen centraal staan. De filmpjes zijn gemaakt om studenten te helpen met het opbouwen van een gedegen geneesmiddelkennis. Ze zijn te vinden op het YouTubekanaal Erasmus MC Onderwijs. Elk filmpje duurt enkele minuten, waarin de belangrijkste aspecten van dat geneesmiddel worden gehighlight. Dé manier dus om snel iets over een geneesmiddel te leren.

Ten behoeve van de Farmacotherapie eindtoets is er een lijst gemaakt waarin vermeld staat van welke geneesmiddelen uit de toets er een filmpje is. De lijst is via deze link te vinden.