Bij- en Nascholing

Home / Opleidingscentra / Bij- en Nascholing
Bij- en nascholing via FIGON-website

Op de website van FIGON vindt u de FIGON Course Catalogue; een overzicht van cursussen op locatie die binnenkort georganiseerd worden en een aantal online cursussen die op verschillende momenten te volgen zijn.

Symposia en cursussen interessant voor Klinisch Farmacologen (in opleiding)

Jaarlijks organiseert het UMCG in mei een driedaagse cursus waar de grondbeginselen van populatie farmacokinetische (PK) en -farmacodynamische (PD) modellen worden behandeld. In de cursus zijn hands-on voorbeelden van nonlinear mixed effects modellen geïncorporeerd die relevant zijn in medicijn ontwikkeling. Meer informatie is verkrijgbaar via nonmem@kff.umcg.nl. Aanmelden kan via dit formulier.

Every year in May, the UMCG organizes a three-day course on the basic principles of population approach nonlinear mixed effects modelling in pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) evaluation of drugs. This includes hands-on examples of PK and PK/PD modelling and simulation relevant to drug development. For more information, please contact nonmem@kff.umcg.nl. The registration form can be found here

This course of 3.5 days, provides an introduction to the theoretical basis of population modeling as well as hands-on exercises to familiarize yourself with NONMEM software and Pirana/PsN. More information can be found here.

Clinical Development is a 3-part international blended course (online + on-campus + on-campus extended) for graduated translational and clinical researchers. This course is designed for researchers with several years working experience and brings together professionals from industry, academia and regulatory agencies. In addition, scholarships are available for graduated researchers working in the Dutch Universities, UMCs or NKI/AVL.

PAOFarmacie organiseert een aantal cursussen die ook voor klinisch farmacologen (i.o.) interessant zijn. De kosten van iedere cursus zijn te vinden onder ‘Cursusdetails’ via de onderstaande links. Voor het eerste halfjaar van 2020 gaat het om de volgende cursussen:

 

Opleidingsactiviteiten voor Klinisch Farmacologen in opleiding

Monografie updaten voor www.toxicologie.org

Al meer dan 10 jaar wordt door een Expertgroep Toxicologie vanuit de NVKFB, NVZA, NVIC (Nederlandse vereniging voor Intensive Care) en NVIC (Nationaal vergiftigingen informatie centrum) de site ww.toxicologie.org ontwikkeld, geupdate en in de lucht gehouden.

Mensen die in opleiding zijn tot Klinisch Farmacoloog kunnen als onderdeel van hun opleiding een monografie ontwikkelen of updaten in samenwerking met een lid van de Expertgroep.  Verdieping in een specifiek (genees)middel en opstellen van een gedegen advies met afwegen beschikbare literatuur, pathofysiologisch mechanisme en praktische haalbaarheid biedt vele leermomenten voor klinisch farmacologen i.o.. Deze activiteit kan meegenomen worden in het portfolio van de opleiding tot klinisch farmacoloog en vanuit de expertgroep zal er ook een KPB veroordeling op de activiteit gedaan worden.

Mocht u een monografie willen updaten of ontwikkelen als onderdeel van uw opleiding tot Klinisch farmacoloog, neem dan contact op met Frank Jansman (f.jansman@dz.nl) voorzitter van de expertgroep, of Kees Kramers (kees.kramers@radboudumc.nl) vicevoorzitter van de expertgroep.

  • Cursus “Achtergrond, interpretatie en toepassing van Populatie PK-onderzoek”

Deze cursus is bedoeld voor ziekenhuisapothekers, klinisch farmacologen (al dan niet in opleiding) en klinisch farmacologisch onderzoekers, en gaat over interpretatie en toepassen van populatie-farmacokinetisch en -farmacodynamisch onderzoek. Het modelleren van populatiefarmacokinetiek en -dynamiek is een relatief jonge techniek die niet meer weg te denken is in klinisch farmacologisch onderzoek, geneesmiddelontwikkeling en de klinische praktijk.  Om de onderzoeken met deze techniek te begrijpen en de artikelen die dergelijk onderzoek beschrijven te kunnen interpreteren, is specifieke kennis nodig van het vakjargon en van de onderzoeksmethoden. In de praktijk blijkt dat deze achtergrondkennis veelal ontoereikend is. In de aangeboden cursus leert u van de specialisten in het veld aan de hand van interactieve lezingen, huiswerk en opdrachten hoe u populatie-farmacokinetisch onderzoek kunt interpreteren en vertalen naar de praktijk.

Dr. Thomas Dorlo – is farmacoloog en post-doc onderzoeker in het Nederlands Kanker Instituut en visiting researcher aan de universiteit van Uppsala in Zweden.

Dr. Jeroen Diepstraten – is als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft.

Prof. Dr.  Alwin Huitema – is als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Nederlands Kanker Instituut en het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Dr. Rob ter Heine – is als ziekenhuisapotheker en post-doc onderzoeker werkzaam in het Radboudumc te Nijmegen

Dr. Teun Post  – is assistant professor applied pharmacometrics and systems pharmacology aan de universiteit van Leiden en senior consultant bij LAP&P consultants

Dr. Dirk Jan Moes – is post-doc onderzoeker en ziekenhuisapotheker in het Leids universitair medisch centrum.

Voor meer informatie neemt u contact op met Rob ter Heine (R.terHeine@radboudumc.nl). 

 

Congressen

(Klinisch) farmacologische congressen, die zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Internisten Vereniging voor de herregistratie van internisten (cf 1) en door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers voor de herregistratie van ziekenhuisapothekers (cf 2)