Richtlijn commissie

Home / Kliniek / Richtlijn commissie

Richtlijn Commissie NVKFB

Coordinator: dr. G.A.P.M. Rongen
Radboudumc

 

Mede dankzij onze vereniging is de opleiding tot klinisch farmacoloog een feit en groeit het aantal klinisch farmacologen gestaag. Hierdoor ontstaat de vraag naar kwaliteitsbewaking en toetsing van het handelen van klinisch farmacologen. Richtlijnen spelen hierin een belangrijke rol.
Tot nu toe is onze vereniging niet direct betrokken geweest bij ontwikkeling van richtlijnen. Toch wordt er door diverse leden van onze vereniging zeer actief bijgedragen aan een geprotocolleerd gebruik van geneesmiddelen in ons land. Dit gebeurt onder andere door participatie in richtlijncommissies binnen het Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg CBO waar diverse leden van de Nederlands Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie opereren namens de NIV, KNMP of de NVZA.

Enkelen van hen participeren inmiddels ook namens onze eigen vereniging. Graag moedigen we alle NVKFB leden die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen om dit bij de coördinator van deze commissie kenbaar te maken en om in overleg met de coördinator mede namens onze vereniging te opereren. Inmiddels is een database opgezet van klinisch farmacologen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen. Indien bestaande richtlijncommissies behoefte hebben aan klinisch farmacologische kennis, kunnen we zo als verwijzer fungeren.